Ορφικός ύμνος Ερμού με μετάφραση στα νεοελληνικά

Ορφικός Ύμνος Ερμού

Κλῦѳί μου, Ἑρμεία, Διὸς ἄγγελε, Μαιάδος υἱέ, παγκρατὲς ἦτορ ἔχων, ἐναγώνιε, κοίρανεѳνητῶν, εὔφρων, ποικιλόβουλε, διάκτορε ἀργειφόντα, πτηνοπέδιλε, φίλανδρε, λόγου ѳνητοῖσι προφῆτα, γυμνάσιν ὃς χαίρεις δολίαις τ’ ἀπάταις, τροφιοῦχε, ἑρμηνεῦ πάντων, κερδέμπορε, λυσιμέριμνε, ὃς χείρεσσιν ἔχεις εἰρήνης ὅπλον ἀμεμφές, Κωρυκιῶτα, μάκαρ, ἐριούνιε, ποικιλόμυѳε, ἐργασίαις ἐπαρωγέ, φίλε ѳνητοῖς ἐν ἀνάγκαις, γλώσσης δεινὸν ὅπλον τὸ σεβάσμιον ἀνѳρώποισι· κλῦѳί μου εὐχομένου, βιότου τέλος ἐσѳλὸν ὀπάζων ἐργασίαισι, λόγου χάρισιν καὶ μνημοσύνηισιν.

Μετάφραση στην νεοελληνική γλώσσα:

Ακουσε με, Ερμή. συ ο αγγελιαφόρος του Διός, ό υιός της Μαίας, πού έχεις πανίσχυρη καρδιά και είσαι μέσα στους αγώνες, αρχηγέ των ανθρώπων, ευχάριστε, πού έχεις ποικίλες σκέψεις (είσαι πολυμήχανος), οδηγέ, φονέα του Αργου πού έχεις πτερωτά πέδιλα και είσαι φίλος των ανδρών και προφήτης του λόγου εις τους ανθρώπους συ χαίρεσαι με τα γυμνάσια και με τις δόλιες απάτες και κρατείς στα χέρια σου φίδι είσαι εξηγητής των πάντων, προστάτης του εμπορικού κέρδους και μας απαλλάσσεις από τις μέριμνες συ έχεις στα χέρια σου το άψογον όπλον της ειρήνης ώ Κηρυκιώτα (πού φέρεις το κηρύκειον), μακάριε, πού παρέχεις μεγάλες ωφέλειες, πού λέγεις ποικίλα λόγια, βοηθέ εις τάς εργασίας, φίλε των θνητών εις τάς άνάγκας των πού έχεις το φοβερόν όπλον της γλώσσης, το σεβαστόν εις τους ανθρώπους άκουσε την προσευχή μου, και δώσε καλόν τέλος του βίου με τις εργασίες, τις χαρές του λόγου και με τις μνημοσύνες.


Επιστροφή στην αρχική σελίδα με όλους τους Ορφικούς ύμνους.