Ορφικοί Ύμνοι με μετάφραση στην νεοελληνική

Οι Ορφικοί Ύμνοι είναι μία συλλογή ογδόντα οκτώ ύμνων (προσευχών). Ξεκινούν με επίκληση της θεότητας έκτασης, συνήθως δύο στίχων και καταλήγουν με παράκληση. Το κυρίως μέρος αποτελείται από ανακλήσεις με λατρευτικά επίθετα, μετοχές και αναφορικές προτάσεις σε τρίτο πρόσωπο και σπανιότερα σε δεύτερο πρόσωπο, όπως στον προκείμενο ύμνο. Στις ανακλήσεις αυτές εμφανίζεται πλήθος νεολογισμών (ιδιαιτέρως σύνθετων επιθέτων) και σπάνιων λέξεων. Η συσσώρευση λατρευτικών επιθέτων μεγαλύνει τη θεότητα, προσδιορίζει τη σφαίρα επιρροής της και δημιουργεί υψηλή λατρευτική ατμόσφαιρα.

Οι λέξεις αυτές είναι φορείς υψηλής πνευματικότητας και φέρουν το πλήρες βάρος τους· συνιστούν, θα έλεγε κανείς, μιαν ιερατική τέχνη υψηλής δονήσεως. Θεωρούνται πανίσχυρες προσευχές και κάθε φορά που τους διαβάζετε, λέγεται ότι η Ψυχή ανατάσσεται σε υψηλά επίπεδα ενεργειακής δόνησης.

Διαβάστε τους ήσυχα και εστιασμένα, με την αντίστοιχη συναισθηματική φόρτιση…

Ευχή προς Μουσαίον

 1. Ορφικός ύμνος Εκάτης
 2. Ορφικός ύμνος Προθυραίας
 3. Ορφικός ύμνος Νυκτός
 4. Ορφικός ύμνος Ουρανού
 5. Ορφικός ύμνος Αιθέρος
 6. Ορφικός ύμνος Πρωτόγονου
 7. Ορφικός ύμνος Άστρων
 8. Ορφικός ύμνος Ήλιου
 9. Ορφικός ύμνος Σελήνης
 10. Ορφικός ύμνος Φύσεως
 11. Ορφικός ύμνος Πανός
 12. Ορφικός ύμνος Ηρακλέους
 13. Ορφικός ύμνος Κρόνου
 14. Ορφικός ύμνος Ρέας
 15. Ορφικός ύμνος Διός
 16. Ορφικός ύμνος Ήρας
 17. Ορφικός ύμνος Ποσειδώνος
 18. Ορφικός ύμνος Πλούτωνα
 19. Ορφικός ύμνος Κεραύνιου Διός
 20. Ορφικός ύμνος Διός Αστραπέω
 21. Ορφικός ύμνος Νεφελών
 22. Ορφικός ύμνος Τηθύος
 23. Ορφικός ύμνος Νηρέως
 24. Ορφικός ύμνος Νηρηίδων
 25. Ορφικός ύμνος Πρωτέως
 26. Ορφικός ύμνος Γαίας
 27. Ορφικός ύμνος Μητρός Θεών
 28. Ορφικός ύμνος Ερμού
 29. Ορφικός ύμνος Περσεφόνης
 30. Ορφικός ύμνος Διονύσου
 31. Ορφικός ύμνος Κουρητών
 32. Ορφικός ύμνος Αθηνάς
 33. Ορφικός ύμνος Νίκης
 34. Ορφικός ύμνος Απόλλωνος
 35. Ορφικός ύμνος Λητούς
 36. Ορφικός ύμνος Αρτέμιδος
 37. Ορφικός ύμνος Τιτάνων
 38. Ορφικός ύμνος Κουρητών
 39. Ορφικός ύμνος Κορύβαντος
 40. Ορφικός ύμνος Δήμητρος Ελευσινίας
 41. Ορφικός ύμνος Μητρός Ανταίας
 42. Ορφικός ύμνος Μίσης
 43. Ορφικός ύμνος Ωρών
 44. Ορφικός ύμνος Σεμέλης
 45. Ορφικός ύμνος Διονύσου Τριετηρίκου
 46. Ορφικός ύμνος Λικνήτου
 47. Ορφικός ύμνος Βάκχου
 48. Ορφικός ύμνος Σαβάζιου
 49. Ορφικός ύμνος Ίππας
 50. Ορφικός ύμνος Λύσιου Ληναίου
 51. Ορφικός ύμνος Νυμφών
 52. Ορφικός ύμνος Τριετήρικου
 53. Ορφικός ύμνος Αμφιετους
 54. Ορφικός ύμνος Σιληνού
 55. Ορφικός ύμνος Αφροδίτης
 56. Ορφικός ύμνος Αδώνιδος
 57. Ορφικός ύμνος Ερμού Χθόνιου
 58. Ορφικός ύμνος Έρωτος
 59. Ορφικός ύμνος Μοιρών
 60. Ορφικός ύμνος Χάριτων
 61. Ορφικός ύμνος Νεμέσεως
 62. Ορφικός ύμνος Δίκης
 63. Ορφικός ύμνος Δικαιοσύνης
 64. Ορφικός ύμνος Νόμου
 65. Ορφικός ύμνος Άρεος
 66. Ορφικός ύμνος Ηφαίστου
 67. Ορφικός ύμνος Ασκληπιού
 68. Ορφικός ύμνος Υγείας
 69. Ορφικός ύμνος Ερινύων
 70. Ορφικός ύμνος Ευμενίδων
 71. Ορφικός ύμνος Μηλινόης
 72. Ορφικός ύμνος Τύχης
 73. Ορφικός ύμνος Δαίμονος
 74. Ορφικός ύμνος Λευκοθέας
 75. Ορφικός ύμνος Παλαίμονος
 76. Ορφικός ύμνος Μουσών
 77. Ορφικός ύμνος Μνημοσύνης
 78. Ορφικός ύμνος Ηους
 79. Ορφικός ύμνος Θέμιδος
 80. Ορφικός ύμνος Βορέου
 81. Ορφικός ύμνος Ζέφυρου
 82. Ορφικός ύμνος Νότου
 83. Ορφικός ύμνος Ωκεανού
 84. Ορφικός ύμνος Εστίας
 85. Ορφικός ύμνος Ύπνου
 86. Ορφικός ύμνος Όνειρου
 87. Ορφικός ύμνος Θανάτου
 88. Ορφικός ύμνος Άρεα